Servicii de contabilitate

Expertiza

Echipa Brexton este pregatita sa va acorde suport si consultanta pentru:

 • Verificarea / inregistrarea facturilor (contractelor) de achizitii bunuri, precum si a facturilor primite de la prestatorii de servicii (inclusiv achizitiile intracomunitare si importuri de bunuri)
 • Inregistrarea contractelor / facturilor de leasing
 • Inregistrarea si tinerea evidentei mijloacelor fixe, precum si a amortizarii acestora
 • Verificarea documentelor existente la registrul de casa si/sau verificarea modului de inregistrare a lor in softul de contabilitate (incasari cash clienti, plati cash furnizori, transferuri de numerar catre conturile bancare)
 • Verificarea inregistrarii in softul de contabilitate a facturilor de vanzari de bunuri si prestari de servicii sau inregistrarea acestora, dupa caz
 • Inregistrarea tranzactiilor efectuate prin conturile bancare (operatiuni de incasari, plati, transferuri intre conturi bancare, schimburi valutare, altele)
 • Inregistrare altor operatiuni lunare (verificarea stocurilor si emiterea rapoartelor de descarcare a gestiunii stocurilor, cheltuieli in avans, reevaluari creante si datorii in valuta, conturi de disponibil etc.)
 • Verificarea si analiza conturilor contabile
 • Intocmirea lunara a rapoartelor pe furnizori, clienti, incasari, plati, a altor rapoarte cerute de managementul companiei
 • Stabilirea cheltuielilor nedeductibile, a veniturilor neimpozabile, calculul impozitului pe profit
 • Determinarea taxelor si impozitelor datorate de companie, declararea acestora catre ANAF
 • Completarea si transmiterea in termenele legal prevazute a declaratiilor fiscale catre ANAF
 • Verificare documente legate de salariile personalului angajat in cadrul companiei
 • Intocmire balante si situatii financiar-contabile
 • Intocmire bilant semestrial/anual
 • Intocmire registre contabile